Spesialundersøkelser

Hvem trenger du svar fra? Og hva trenger du svar på?

Kontakt oss

Dette er de to avgjørende spørsmålene. Du trenger kanskje ikke svar fra hele befolkningen. Du trenger svar fra den eksakte målgruppen du er ute etter. Når målgruppen er definert, er neste skritt å formulere hva man trenger å få svar på. De to forgående spørsmålene vil igjen være styrende for metode. Vi hjelper våre kunder igjennom hele prosessen, og kan anbefale løsninger som er riktige for deg.