KommuneBarometeret

KommuneBarometeret er en undersøkelse som rettes mot ordførere og kommunedirektører i Norge.

Kontakt oss

KommuneBarometeret gjennomføres som en omnibus, som betyr at den består av spørsmål fra ulike kunder. Vi har en database med samtlige ordførere og kommunedirektører (rådmenn) i Norge. Undersøkelsen egner seg godt til å hente inn fakta om hva kommunene gjør og har tenkt til å gjøre.

Undersøkelsene blir brutt ned på geografi og partitilhørighet, og gjennomføres 6 - 8 ganger i året.