Næringslivsundersøkelser

Våre næringslivsundersøkelser retter seg mot hele eller deler av norsk næringsliv.

Kontakt oss

Næringslivsundersøkelser gjennomføres på forespørsel. De kan gjennomføres som en representativ undersøkelse for hele næringslivet eller gjennomføres mot spesifikke bransjer eller geografiske områder. Undersøkelsene egner seg godt til å hente inn informasjon om hvordan utviklingen er og hvilke fremtidsutsikter det er i næringslivet.