Vi står klare til å ta imot din problemstilling

Enten det er målgrupper som er vanskelig å nå eller det er spørsmål som er vanskelig å stille.

Daglig leder/CEO

Øystein H.S. Moen

om@norgesbarometeret.no+47 900 10 869
Analytiker/Analyst

Marius A. Flaget

maf@norgesbarometeret.no+47 969 14 283

Næringslivsundersøkelser

Våre næringslivsundersøkelser retter seg mot hele eller deler av norsk næringsliv.

Kontakt oss

Næringslivsundersøkelser gjennomføres på forespørsel. De kan gjennomføres som en representativ undersøkelse for hele næringslivet eller gjennomføres mot spesifikke bransjer eller geografiske områder. Undersøkelsene egner seg godt til å hente inn informasjon om hvordan utviklingen er og hvilke fremtidsutsikter det er i næringslivet.