Vi står klare til å ta imot din problemstilling

Enten det er målgrupper som er vanskelig å nå eller det er spørsmål som er vanskelig å stille.

Daglig leder/CEO

Øystein H.S. Moen

om@norgesbarometeret.no+47 900 10 869
Analytiker/Analyst

Marius A. Flaget

maf@norgesbarometeret.no+47 969 14 283

Medlemsundersøkelser

Formålet med medlemsundersøkelser kan variere, men vanligvis har de til hensikt å innhente tilbakemeldinger og meninger fra medlemmene om ulike aspekter ved organisasjonen, slik som medlemsfordeler, tjenester, arrangementer eller kommunikasjon.

Kontakt oss

Medlemsundersøkelser er nyttige for en hver organisasjon. Hvor tilfreds er medlemmene med organisasjonstilbudet, og hvilke innspill kan de gi på hvordan organisasjonen kan utvikle seg?

Våre medlemsundersøkelser gir organisasjoner mulighet til å forbedre og tilpasse sine tilbud til medlemmenes behov og ønsker. De kan også hjelpe organisasjonen med å evaluere medlemsengasjement og -tilfredshet.

NorgesBarometeret har utviklet en pakke med spørsmål knyttet til medlemsundersøkelser. Vi tilpasser undersøkelsene til den enkelte organisasjon.