Befolkningsundersøkelser

Våre befolkningsundersøkelser retter seg mot hele eller deler av befolkningen.

Kontakt oss

Befolkningssundersøkelser gjennomføres på forespørsel. De kan gjennomføres som en representativ undersøkelse for hele befolkningen eller mot spesifikke målgrupper og geografiske områder.

Vi gjennomfører undersøkelser både på web og telefon. Undersøkelsene går ukentlig og rapporteres på standardiserte variabler som kjønn, alder og bosted. Andre bakgrunnsvariabler avtales særskilt.