Vi står klare til å ta imot din problemstilling

Enten det er målgrupper som er vanskelig å nå eller det er spørsmål som er vanskelig å stille.

Daglig leder/CEO

Øystein H.S. Moen

om@norgesbarometeret.no+47 900 10 869
Analytiker/Analyst

Marius A. Flaget

maf@norgesbarometeret.no+47 969 14 283

Befolkningsundersøkelser

Våre befolkningsundersøkelser retter seg mot hele eller deler av befolkningen.

Kontakt oss

Befolkningssundersøkelser gjennomføres på forespørsel. De kan gjennomføres som en representativ undersøkelse for hele befolkningen eller mot spesifikke målgrupper og geografiske områder.

Vi gjennomfører undersøkelser både på web og telefon. Undersøkelsene går ukentlig og rapporteres på standardiserte variabler som kjønn, alder og bosted. Andre bakgrunnsvariabler avtales særskilt.