Kontrollutvalgsundersøkelsen 2023

NorgesBarometeret gjennomførte tidligere i år en undersøkelse rettet mot kontrolluvalgsmedlemmer i kommunene for NKRF.