Er dette morgendagens partiledere?

I FolkevalgtBarometeret har vi stilt spørsmålet om hvem som bør være arvtaker til dagens partiledere. Vi har også stilt spørsmål om Jonas Gahr Støre og Erna Solberg bør være statsministerkandidater i Stortingsvalget om et drøyt år. Hva tror du lokalpolitikerne svarte?

Vi har kun spurt om hvem som skal være arvtakere i de fire største partiene. De som får høyest oppslutning i egne partier er:

  • Jan Christian Vestre - Arbeiderpartiet (48 %)
  • Ine Eriksen Søreide – Høyre (57 %)
  • Ketil Solvik-Olsen – FrP (54 %)
  • Emilie Enger Mehl – Sp (33 %)

Utfordrerne til disse i egne partier kommer langt bak. Det er interessant at den eneste som har en formell arvtaker posisjon er Vestre som er nestleder i Arbeiderpartiet. De andre får altså langt større oppslutning enn de som faktisk er valgt som nestledere i de respektive partiene. Den som får størst oppslutning av øvrige nesteledere er Høyres Henrik Asheim som oppnår 25 prosent av sine egne.

De fire som får størst oppslutning i egne partier er også de som får størst oppslutning blant respondentene som ikke tilhører sitt eget parti. Dette kan tolkes som at de fire også nyter respekt blant de andre partiene.

Hvorfor har det blitt disse fire? Det skal man selvfølgelig være litt forsiktig å synse for mye om, men en ting kan være at alle disse har styrt unna skandalene som har vært i politikken de siste årene.

I FolkevalgtBarometeret har vi også spurt alle lokalpolitikerne om de støtter Jonas Gahr Støre som statsministerkandidat på rødgrønn side og om de støtter Erna Solberg på borgerlig side. Begge får relativt stor oppslutning i egne partier, men Solberg er vinneren. Hun får støtte fra hele 83 prosent av egne lokalpolitikere, mens Støre må ta til takke med 64 prosent. Oppslutningen de to får i sine respektive støttepartier er derimot betydelig lavere. Kun 51 prosent av de borgerlige politikerne utenom Høyre peker på Solberg, og ikke mer enn 32 prosent av de rødgrønne politikerne utenom Arbeiderpartiet peker på Støre.

I disse tallene kan det spille inn at av og til så har de andre partiene hatt egne kandidater, men det gir likevel en pekepinn på at verken Solberg eller Støre er veldig populære utenfor egne rekker.

Ønsker du å få tilsendt hele rapporten fra NorgesBarometeret på denne undersøkelsen, send en mail til om@norgesBarometeret.no