Hva burde en medlemsundersøkelse inneholde?

En god medlemsundersøkelse må avdekke en rekke aspekter av det å være medlem i en organisasjon. I NorgesBarometeret har vi identifisert følgende områder.

1. Tilfredshet og lojalitet: Vurder medlemsengasjement og lojalitet. Spør medlemmene om deres generelle tilfredshet med organisasjonen eller foreningen og avdekk sannsynligheten for at de vi være medlemmer også i fremtiden. Be også om tilbakemelding på spesifikke tjenester, fordeler og arrangementer de har deltatt på.

2. Synlighet og kommunikasjon: Evaluer effektiviteten av organisasjonens kommunikasjon internt og eksternt og utforsk hvordan medlemmene føler seg informert om organisasjonens aktiviteter og nyheter. Her er det også nyttig å måle hva medlemmene synes om ulike kommunikasjonskanaler som e-post, sosiale medier, medlemsblad og nyhetsbrev.

3. Kontakt med tillitsvalgte: Spør om medlemmenes opplevelse av kontakt med tillitsvalgte eller organisasjonsledelsen og undersøk hvordan man opplever tilgjengelighet, støtte og engasjement fra ledelsen.

4. Årsak til medlemskap: Utforsk hvorfor medlemmene meldte seg inn i organisasjonen og hva de forventer å oppnå gjennom medlemskapet. Her burde man også avdekke hva som er de mest verdifulle fordelene med medlemskapet.

5. Arbeidshverdagen: Spør hvordan arbeidshverdagen til medlemmene er og om organisasjonen fanger opp medlemmenes relevante problemstillinger i hverdagen.

7. Aktuelle tema: Innhent informasjon om medlemmenes synspunkter på organisasjonens fokusområder. Inkluder spørsmål om spesifikke temaer eller saker som organisasjonen jobber med for å vurdere medlemmenes meninger og prioriteringer knyttet til disse sakene.

8. Egne spørsmål til tillitsvalgte: Dersom organisasjonen har tillitsvalgte er det lurt å inkludere et eget sett med spørsmål mot disse. Her burde man blant annet avdekke hvordan man trives i rollen, hverdagen som tillitsvalgt og hvordan man opplever støtte fra organisasjonen.