Godt motiverte kontrollutvalg i kommunene

NorgesBarometeret har gjennomført en undersøkelse rettet mot medlemmer av kontrollutvalg i kommunene.

Den viser at medlemmene av kontrollutvalgene er godt motivert for jobben. De mener det viktigste er å bidra til tilliten til kommunen, fulgt av demokratisk engasjement, bidra til gode beslutningsgrunnlag for kommunestyret, jobbe for transparens og åpenhet og ønske om å bidra til læring og forbedring.

Undersøkelsen er gjennomført av NorgesBarometeret på vegene av NKRF. Du kan lese mer om undersøkelsen i denne kronikken fra seniorrådgiver Bjørn Bråthen i NKRF – kontroll og revisjon i kommunene.

https://www.kommunal-rapport.no/debatt/motiverte-kontrollutvalg-et-godt-utgangspunkt/158728!/