Vi vet hva norske lokalpolitikere gjør og mener

I september var det kommunevalg, og nå er de nyekommunestyrene på plass. NorgesBarometeret kan gi deg svarene på hva de mener og hva de vil prioritere.

Vil det bli mer penger til skole og vei? Blir det mer eller mindre eiendomsskatt? Mer eller mindre konkurranseutsetting? Skal det bygges vindmøller i kommunen? Alt dette og mye mer kan NorgesBarometeret gi deg svar på.

Vi fortsetter med våre faste undersøkelser mot kommune-Norge med FolkevalgtBarometeret som retter seg mot landets kommunestyrerepresentanter, og KommuneBarometeret som går til landets ordførere og kommunedirektører.

FolkevalgtBarometeret egner seg godt til å ta pulsen på det politiske Norge. Her vil man kunne avdekke hvilke holdninger kommunestyrerepresentantene har til ulike lokale og nasjonale politiske spørsmål og hva de ulike partiene mener på grasrotnivå.

KommuneBarometeret er et nyttig verktøy for å undersøke hvilke prioriteringer kommunene faktisk gjør og hva kommunen vil bruke av penger på ulike formål.

De første undersøkelsene med nyvalgte ordførerne og kommunestyrerepresentantene går ut i begynnelsen av desember, med rapport førjul. Vi vil gjennomføre 6 – 8 undersøkelser i hver av de to omnibusene i 2025.Det er begrenset plass i undersøkelsene, så «første mann til mølla» gjelder.

Vi minner også om vi kan gjennomføre en rekke andre undersøkelser i kombinasjon eller separat med de to barometrene. De kan du lese mer om her – Våre produkter.