Satser på medlemsundersøkelser

NorgesBarometeret har hatt mange kunder innenfor organisasjonslivet. I den anledning har vi utviklet en basispakke for medlemsundersøkelser.

– Vi vet hva en medlemsorganisasjon er, og vi vet hva det er viktig å få tall på. Vi behandler ikke medlemmer som kunder, men som medlemmer, uttaler analysesjef Amundsen Flaget i NorgesBarometeret. 

NorgesBarometeret har utarbeidet en standardisert pakke med spørsmål knyttet til tilfredshet med medlemskapet, hva som skal til for at medlemmene skal engasjere seg mer, og om det er sider av medlemskapet som kan bli bedre eller videreutvikles. Det er også mulig å legge til spørsmål som er mer spesifikke og særskilte for den aktuelle organisasjonen.

Tormund Hansen Skinnarmo, kommunikasjonssjef i fagforbundet YTF
– Vi er svært godt fornøyde med medlemsundersøkelsen NorgesBarometeret har gjennomført for oss. Den gir oss nyttig informasjon og bidrar til at vi blir en bedre organisasjon for medlemmene våre. Undersøkelsen gir oss tydelige svar på hva vi skal prioritere og ikke minst nedprioritere Vi har også brukt medlemsundersøkelser for å kartlegge holdninger og erfaringer med konkrete saker vi jobber med. Dette er funn vi også benytter i den eksterne kommunikasjonen med opinionen og ulike interessenter, sier Tormund Hansen Skinnarmo kommunikasjonssjef i fagforbundet YTF. 

Daglig leder Øystein Moen har vært rådgiver og leverandør til et bredt spekter av organisasjoner gjennom mange år og ser frem til å systematisere denne erfaringen i enda større grad. – Vi jobber alltid fleksibelt ut fra organisasjonens behov, og etter mange års erfaring føler jeg meg også trygg på at vi har identifisert de viktigste aspektene av hva en medlemsorganisasjon bør være for medlemmene.