Rollen som folkevalgt: Meningsfullt, men tidkrevende

I forbindelse med kommunevalget har Norgesbarometeret gjennomført en undersøkelse mot kommunestyrerepresentanter om hvordan man har opplevd rollen og livet som folkevalgt i Kommune-Norge.

Undersøkelsen viser at flertallet av de spurte har et positivt syn på de fire siste årene og at åtte av ti representanter har opplevd rollen som meningsfylt, i tillegg til at syv av ti opplever at de i stor grad har fått være med å påvirke kommunens politikk.

Vi ser også at flertallet opplever at de har fått god støtte fra eget parti (82%) og fra kommunen (73%), samtidig som fire av ti er uenige i at de har blitt godt nok kompensert for arbeidet, og kun seks av ti mener de får nok tid til å utøve rollen. Dette ser likevel ikke ut til å ha noen særlig avskrekkende effekt på de spurte ettersom hver niende representant svarer at de vil anbefale andre å bli kommunestyrerepresentant.