Ny mann – ny giv

Marius A. Flaget er ansatt som analysesjef i en nyopprettet stilling.

– NorgesBarometeret har ambisjoner om vekst og Flaget skal ha en sentral rolle. Vi er svært fornøyde med å få Marius med på laget, uttaler daglig leder Øystein H. S. Moen.
Marius A. Flaget

Marius startet i NorgesBarometeret 1. april, og kommer fra stillingen som seniorrådgiver i Respons Analyse i Oslo.  Der har han vært de siste fem årene. Marius er utdannet i Australia og ved Copenhagen Business School og har erfaringer og en bakgrunn som passer NorgesBarometeret godt. - Han blir viktig i våre vekstambisjoner, uttaler Moen.

– Jeg kjenner NorgesBarometeret før og var ikke vanskelig å be da Øystein foreslo at vi skulle slå oss sammen og gjøre NorgesBarometeret til noe større. NorgesBarometeret har vært lenge i gamet og jeg ser frem til både å utforske nye nisjer og videreutvikle en solid forretningsmodell, sier Marius A. Flaget.

NorgesBarometeret har i snart 20 år vært et nisjebyrå som har gjennomført undersøkelser rettet mot ledere og politikere i Kommune-Norge. Nå skal vi satse bredere, samtidig som vi skal ivareta og videreutvikle nisjen vår. – Vi kjenner kommune-Norge godt, så vi ønsker å få flere kommuner som kunder. Vi har også bred erfaring med organisasjonslivet i Norge, og har utviklet produkter som er skreddersydd for denne målgruppen. Vi skal være et analysebyrå som ønsker å bli utfordret av våre kunder, og sammen med kundene finne de beste løsningene, avslutter Moen.