Misfornøyde med vedlikehold på vei

I en undersøkelse NorgesBarometeret har gjennomført for YTF, fremkommer det at lokalpolitikerne er svært misfornøyde med eget fylkes prioritering av vedlikehold på vei.