Folk og politikere vil ha mer kollektivtransport

Fellesforbundet og Norsk Jerbanforbund henviser til tall fra NorgesBarometeret i et innlegg som ønsker mer satsing på kollektivtransporten. Tallene viser at et stort flertall av befolkningen og politikere vil satse mer på kollektivtransport.