Medlemsundersøkelser

Vi gjennomfører komplette medlemsundersøkelser for organisasjoner. Slike undersøkelser gjennomføres via e-post og eventuelt brev til de man ikke har e-postadressen til.

Kommunisér aktivt med medlemsmassen
Før en dialog med medlemmene dine om forventninger, erfaringer, ønsker og krav. Beslektet med aktiviteter rundt kundeundersøkelser.
Ved å forankre beslutninger i medlemsmassen har man større mulighet til å unngå unødige konfliktsituasjoner eller misnøye.

 

Oppdateringer av medlemsregistre

Hold ditt medlemsregister oppdatert med opplysninger om medlemmene. Send ut forespørsel til medlemmene om opplysningene man har registrert for øyeblikket stemmer. Medlemmet kan så forandre opplysningen(e) som blir lagret under hvert medlem. Kan siden enkelt oppdateres i medlemsdatabasen.

Informasjon og bestilling

Kontakt
For mer informasjon om våre produkter og tjenester, kontakt oss:

Øystein H. S. Moen
telefon: 900 10 869
om@norgesbarometeret.no