Våre produkter

KommuneBarometeret, rettet mot ordførere og rådmenn, gjennomføres 6 –10 ganger i året.

FolkevalgtBarometeret, rettet mot kommunestyrerepresentanter, gjennomføres 6 – 10 ganger i året.

Befolkningsundersøkelse, tradisjonell undersøkelse med 1 000 respondenter eller med et utvidet utvalg.

Medlemsundersøkelser, utvalg av medlemsmassen til medlemsorganisasjoner.

Kundeundersøkelser, gjennomføres på hele eller deler av din kundeportefølje.

Annet, vi gjennomfører også andre kvalitative eller kvantitative undersøkelser på oppdrag enten på egenhånd eller med samarbeidspartnere.

Hvorfor NorgesBarometeret

NorgesBarometeret har spesialisert seg på kommune-Norge. Vi har siden 2006 gjennomført regelmessige undersøkelser rettet mot folkevalgte og administrativ ledelse i kommunene. Våre kommuneundersøkelser gir et unikt innblikk i norske kommuner og deres forvaltning.