KommuneBarometeret

Omnibus-undersøkelsen Kommunebarometeret er rettet mot landets ordførere og rådmenn. Undersøkelsen gjennomføres 6-10 ganger årlig. NorgesBarometeret har en historisk samling av spørsmål vi har stilt på eget initiativ opp gjennom årene, og kan dermed gi deg historiske tidslinjer på en rekke temaer.

Leveringstid
Innsamlingstiden er normalt 7-10 dager. Rapporter leveres i løpet av få dager deretter.

Rapporter
Rapportene leveres normalt i html-format og inneholder totaler i tillegg til nedbrytinger på fylke, ordførers parti, partiblokk, kommuneklasse, Robek og stilling. Har man stilt samme spørsmål over tid, sammenlignes svarene fra tidligere. Rapporter kan også leveres i formatene PowerPoint, Excel, Word eller PDF.

Informasjon og bestilling

Kontakt
For mer informasjon om våre produkter og tjenester, kontakt oss:

Øystein H. S. Moen
telefon: 900 10 869
om@norgesbarometeret.no

Per Otto Haavik
telefon: 975 97 071
poh@norgesbarometeret.no

Arne Kristian Helgestad
telefon: 934 10 907
akh@norgesbarometeret.no