FolkevalgtBarometeret

Omnibus-undersøkelsen Folkevalgtbarometeret er rettet mot folkevalgte til landets kommunestyrer. Undersøkelsen gjennomføres 6-10 ganger årlig. NorgesBarometeret har en historisk samling av spørsmål vi har stilt på eget initiativ opp gjennom årene, og kan dermed gi deg i historiske tidslinjer på en rekke temaer.

Leveringstid
Innsamlingstiden er normalt 7-10 dager. Rapporter leveres i løpet av få dager deretter.

Rapporter
Rapportene leveres normalt i html-format og inneholder totaler i tillegg til nedbrytinger på fylke, kommuneklasse, parti og partiblokk. Har man stilt samme spørsmål over tid, sammenlignes svarene fra tidligere. Rapporter kan også leveres i formatene PowerPoint, Excel, Word eller PDF.

 

 

Informasjon og bestilling

Kontakt
For mer informasjon om våre produkter og tjenester, kontakt oss:

Øystein H. S. Moen
telefon: 900 10 869
om@norgesbarometeret.no

Per Otto Haavik
telefon: 975 97 071
poh@norgesbarometeret.no

Arne Kristian Helgestad
telefon: 934 10 907
akh@norgesbarometeret.no