Befolkningsundersøkelse

Befolkningsundersøkelse med et representativt utvalg på 1 000 gjennomføres ukentlig. Utvalget kan også utvides, slik at man kan få valide tall på fylkesnivå. Vi gjennomfører også befolkningsundersøkelser innenfor eksakte utvalg av befolkningen.

 

Leveringstid
Innsamlingstiden er normalt 5 -7 dager. Rapporter leveres i løpet av få dager deretter.

Rapporter
Rapportene leveres normalt i Excel- og html-format og inneholder totaler i tillegg til nedbrytinger på geografi, kjønn, alder, inntekt og utdanning. Har man stilt samme spørsmål over tid, sammenlignes svarene fra tidligere. Rapporter kan også leveres i formatene PowerPoint, Excel, Word eller PDF.

Informasjon og bestilling

Kontakt
For mer informasjon om våre produkter og tjenester, kontakt oss:

Øystein H. S. Moen
telefon: 900 10 869
om@norgesbarometeret.no