Hver femte ordfører mener det er vanskelig å få sykehjemsplass

20 % av norske ordførere og rådmenn mener terskelen er for høy til å få sykehjemsplass. Det går fram av en undersøkelsen som NorgesBarometeret har gjort på oppdrag for Norsk Sykepleierforbund og Den norske legeforening.

– Likevel har det store flertallet av kommunene ingen planer om å opprette flere sykehjemsplasser, sier president Hege Gjessing i Legeforeningen til Avisenes Nyhetsbyrå (ANB).

Hun viser til en rapport fra Senter for omsorgsforskning, hvor det går fram at antallet sykehjemsplasser skal holdes på dagens nivå. Gjessing og Sykepleierforbundets Lisbeth Normann peker på at mange kommuner heller velger å satse på omsorgsboliger enn sykehjem.

– Men omsorgsboliger kan ikke erstatte sykehjemsplasser. Så lenge omsorgsbolig ikke er omfattet av sykehjemsforskriften, vil det nesten overalt være et mindre omfattende tilbud, sier Normann.

Les mer i VG her.

Postet i Uncategorized

Legg igjen en kommentar

Informasjon og bestilling

Kontakt
For mer informasjon om våre produkter og tjenester, kontakt oss:

Øystein H. S. Moen
telefon: 900 10 869
om@norgesbarometeret.no