Norgesbarometeret

NorgesBarometeret gjennomfører elektroniske undersøkelser. Vi gjennomfører tradisjonelle befolkningsundersøkelser og undersøkelser rettet mot spesifikke grupper. NorgesBarometeret har spesialisert seg på kommune-Norge. Vi har siden 2006 gjennomført regelmessige undersøkelser rettet mot folkevalgte og administrativ ledelse i kommunene. Vår kommuneundersøkelser gir et unikt innblikk i norske kommuner og deres forvaltning.

Posted in Uncategorized

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Informasjon og bestilling
Kontakt
For mer informasjon om våre produkter og tjenester, kontakt oss:

Øystein H. S. Moen
telefon: 900 10 869
om@norgesbarometeret.no

Arne Kristian Helgestad
telefon: 934 10 907
akh@norgesbarometeret.no