Takk for at du deltar i Kommunebarometeret!

Rapporter
Hver undersøkelse inneholder spørsmål som ordførere og kommunedirektører/rådmenn stiller hverandre. Gratis rapport fra siste runde er tilgjengelig her:

Innholdet i denne rapporten kan ikke publiseres uten etter nærmere avtale med Norgesbarometeret.

Ønsker du å stille spørsmål?
Ønsker du å foreslå spørsmål til de neste undersøkelsene, eller har du spørsmål eller kommentarer til våre undersøkelser, send mail til svar@norgesbarometeret.no

Har din kommune behov for meningsmålinger? Ta kontakt med oss på om@norgesbarometeret.no eller telefon + 47 90 01 08

Informasjon og bestilling

Kontakt
For mer informasjon om våre produkter og tjenester, kontakt oss:

Øystein H. S. Moen
telefon: 900 10 869
om@norgesbarometeret.no